Egy nagyobb egész része vagy 

A "Teal" nem módszer, nem ideológia, hanem szemlélet vagy azt is mondhatnánk, hogy tudatszint. Több fejlődésmodellben is megnevezték. Az egyik ilyen modell a Don Beck által megalkotott Spiráldinamika, amely az emberi értékrendek és világnézetek nyolcszintű fejlődéselméleti modellje. Ebben a modellben a teal (zöldes kék, vagy kékes zöld) fejlődési szint a 

globális tudatosságot jelenti, az egységélményt, az univerzális nézőpontokat és a feltétel nélküli teljes elfogadást. 

A Teal szint megjelenik a szervezetek fejlődési lépcsőit bemutató modellben is, amely Frederic Laloux: A jövő szervezetei c. könyve nyomán készült. Ebben a modellben a Teal evolúciós szinten lévő szervezetek elfogadják, hogy a tudat is képes fejlődni, és hogy ez a fejlődés egy sokkal összetettebb és kifinomultabb világfelfogás irányába mutat. A félelmet hasznos jelzésnek értékelik, fontos számukra az intuícióra való hallgatás, az öntudatos gondolatok és érzelmek, az önirányítottság, a támogató tér és közeg működtetése és az evolúciós küldetéstudat. Számomra a Teal 

forrás szemléletet 

is jelent, ami magában foglalja a Hermész Triszmegisztosz által megfogalmazott bölcsességet is ("Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van és ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van."); ez azt jelenti, hogy a legmélyebb bensőnkből vagy forrásunkból tudunk csak kapcsolódni a magasságokhoz. A Teal  holisztikus szemlélet, amely nyitott rendszerként tekint a folyamatokra, ahol nincs gátolva a fejlődés, nem a versengést, hanem az együttműködést keresi és hálózatosan gondolkodik. Az együttműködésekben az érett személyiségekre támaszkodik, ami azt jelenti, hogy a személy képes rálátni az elakadásaira és képes az önreflexióra. A Teal szemléletnek része az a gondolkodás is, amely megjelenik a Gestalt terápiában - nem pusztán a részek összessége vagyunk, hanem egy  nagyobb egység részeként alkotunk. 

Ebben a szellemiségben tekintek a Családállításra, a Szakrális - kranio kezelésekre. A TEAL Műhely Egyesületben képviselem a személyes oldalát a teal tudatosságnak.

TEAL Műhely

A tudatunk is pont ugyanolyan, mint a testünk, rendszeresen kell 'tisztítani' ahhoz, hogy emlékezzünk az életben betöltött küldetésünkre és ki tudjunk szabadulni szokásaink hatalmából.  

Célunk önismereti eszközökkel emelni az emberek tudatosságát, erős fókuszt helyezve arra, hogy az önismereti munka ne öncélú legyen, hanem a hétköznapi életet szolgálja.  

Foglalkozások által szeretnénk segíteni az embereknek átlátni az életükben használt játszma köreiket, rávilágítani arra, amiről általában nem beszélünk és ezáltal emlékezni az élet alap értékeire.

A közösség alapelvei a buddhizmus alap igazságain, az európai és amerikai rendszer szemléletű irányzatokon, az integrál teal szemléleten és elsősorban a saját, személyes tapasztalatunkon átszűrt élményeken és azok feldolgozásain alapulnak.

Értékrendünk:

 • Kölcsönösség
 • Bizalom
 • Felelősségtudat 
 • Érettség - Önismeret - Önreflexió
 • Ökológia - Fenntarthatóság
 • Tolerancia - Elfogadás
 • Együttműködés- Egyensúly
 • Önérvényesités-Tiszta Kommunikáció
 • Önmenedzselés - Önszerveződés
 • Megbizhatóság - Átláthatóság
 • Társadalmi érzékenység

Eddig felmerült megközelitési eszközök és utak

 • interaktiv és kommunikációs játékok
 • World Café (theworldcafe.com)
 • közös imrovizációs zenélés és hangadás 
 • különböző mozgásformák gyakorlása és kreativ újitások egyéni szint és igény szerint
 • előadások innovativ témában személyes és szervezeti szinten
 • csoportos teal gyakorlatok 
 • Szervezetekkel való együttműködési hálózat kiépitése és gyakorlati 
 • Resztorativ körök - eltérő szempontok egyeztetése, közös értékrend megalapozása, párbeszéd és tolerancia
 • Encounter csoport  (Rogers módszer)

Ha érzed a hívást, csatlakozz FB csoportunkhoz: